aktualności

Miliony złotych na remont zabytkowych budynków w centrum Krościenka

13.07.2018

XIX-wieczny ratusz znajdujący się na rynku w Krościenku, w którym dziś swoją siedzibę ma urząd gminy oraz centrum kultury, już wkrótce czeka gruntowna przebudowa. Efektem tych prac będzie m.in. sala widowiskowa oraz dodatkowe pomieszczenia, z których będą mogli korzystać mieszkańcy odwiedzający centrum.

Umowy gwarantujące dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 podpisali dziś wicemarszałek Stanisław Sorys oraz przedstawiciele gminy. 

Budynek ratusza w Krościenku lata świetności ma już jednak dawno za sobą i wymaga natychmiastowej modernizacji, dlatego już wkrótce rozpoczną się prace związane z jego przebudową. To właśnie dzięki środkom unijnym – kwocie ponad 4,1 mln zł – ten zabytkowy ratusz zmieni się nie do poznania. Wypięknieje także jego najbliższe otoczenie. 

Na początek zaplanowano budowę jednej kondygnacji nad dawnym kinem „Sokolica”. Powstaną tu nowe pomieszczenia na potrzeby centrum kultury. Na poziomie parteru z kolei, po przebudowie, obiekt zyska salę widowiskową z prawdziwego zdarzenia. Będzie nie tylko nowocześnie wyposażona, ale co najważniejsze, profesjonalnie oświetlona i nagłośniona. Zmieni się też całkowicie układ komunikacyjny w budynku. Część, w której siedzibę ma urząd gminy, także zostanie przebudowana. Zaplanowano wymianę konstrukcji dachu, a także wewnętrznych instalacji m.in.: wodno-kanalizacyjnej, grzewczej i elektrycznej. 

Nowe przestrzenie będą służyć mieszkańcom podczas zajęć czy warsztatów artystycznych, a także lokalnym zespołom i kapelom ludowym, dla których zaplanowano tu salę prób. W budynku powstanie także część ekspozycyjna, w której będzie prezentowany dorobek historyczno-kulturowy Krościenka nad Dunajcem i Pienin oraz działających tutaj twórców lokalnych. 

Warto dodać, że dzięki realizacji projektu mieszkańcy gminy Krościenko otrzymają realną możliwość uczestnictwa w kulturze, licznych inicjatywach edukacyjnych i społecznych – budujących społeczeństwo obywatelskie Krościenka, a także w koncertach, spektaklach czy pokazach kinowych. 

Obiekt będzie miejscem spotkań lokalnej społeczności, miejscem bliższego poznania dziedzictwa kulturowego regionu, a także pielęgnowania tradycji i kultury górali pienińskich. 

To jednak nie wszystko. Północna pierzeja rynku, pobliska jezdnia w otoczeniu urzędu i miejsca postojowe również zostaną przebudowane. Zaplanowano też montaż nowego oświetlenia, ławek i koszy na śmieci. Nieopodal będzie przyjemnie i zielono – a wszystko za sprawą nowych nasadzeń: kwiatów i krzewów. 

Koszt całej inwestycji, która zostanie zakończona do końca 2020 roku, szacowany jest na kwotę prawie 8,5 mln zł. 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, oprac. r/
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 24 02.2019
  • 28 02.2019
reklama
dołącz do nas