aktualności

Gminne Manewry Strażackie "Jesień 2018"

04.11.2018

W niedzielę 28 października 2018 roku w Czorsztynie przeprowadzone zostały Gminne manewry strażackie „Jesień 2018”. Tego rodzaju ćwiczenia jednostek OSP z terenu gminy Czorsztyn odbywają się 2-razy w roku: na wiosnę i jesienią. Głównym celem ćwiczeń było: dalsze doskonalenie współdziałania OSP gminy Czorsztyn, doskonalenie umiejętności prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych i udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym oraz sprawdzenie sprzętu oraz umiejętności prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej przez naczelników i dowódców sekcji OSP.

Komendant gminny polecił stosować przepisy BHP obowiązujące podczas akcji  ze szczególnym uwzględnieniem zasad bhp w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych przez ratowników pracujących w sprzęcie ODO, na drabinach ,w pomieszczeniach zadymionych/ asekuracja roty przez stosowanie linki ratowniczej i linii wężowej.  Zajęcia częściowo prowadzone na placu  przed restauracją i drodze dojazdowej.

Zbiórkę zastępów OSP zorganizowano na placu przed remizą w Czorsztynie. Dh. Krzysztof Regiec - Komendant Gminny złożył meldunek Tadeuszowi Wachowi – Wójtowi Gminy Czorsztyn o gotowości zastępów OSP do szkolenia i ćwiczeń a następnie przedstawił dowódcom zastępów OSP temat i założenia gminnych manewrów.  

Temat: 1. „Ewakuowanie poszkodowanych z płonącego budynku  gastronomiczno – hotelowego i udzielanie pomocy przedmedycznej poszkodowanym”.

                        2. „Budowa linii gaśniczej w czasie pożaru - dostarczenie wody metodą przepompowywania”

Założenie taktyczne: „W restauracji hotelu „Kinga’ wybuchł pożar, który błyskawicznie rozprzestrzenił się na całą kondygnację, oraz część hotelową  na  pierwszym  piętrze. W wyniku pożaru poparzeniu uległy dwie osoby personelu restauracyjnego. Duże zadymienie wewnątrz budynku odcina drogę ewakuacyjną przez klatkę schodową osobom znajdującym się na piętrze. Ewakuacja zagrożonych  możliwa jest przez sprawienie drabin  D-10W do  okien części hotelowej przez ratowników wyposażonych w aparaty powietrzne. Zastępy OSP Kluszkowce i OSP Maniowy wyposażone w sprzęt ODO po sprawieniu drabin D-10W do okien budynku podają po jednym prądzie mgłowym do pomieszczeń, przeprowadzają ewakuację poszkodowanych z piętra budynku. Zastępy OSP Sromowce Wyżne i OSP Sromowce Niżne  w sprzęcie ODO podają po jednym prądzie wody do  restauracji i prowadzą ewakuację 2 osób.

Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z założonym scenariuszem. Osoby poszkodowane personelu medycznego zostały wyniesione na noszach z miejsca zagrożenia a następnie została udzielona im pierwsza pomoc przedmedyczna. Osoby uwięzione na piętrze w części hotelowej zostały bezpiecznie sprowadzone po drabinach przy asekuracji strażaków w bezpieczne miejsce.

W dalszej części gminnych manewrów, na placu przed hotelem odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem defibrylatora. Trzech strażaków z każdej jednostki po kolei ćwiczyła na fantomie reanimację osoby nieprzytomnej używając do tego celu defibrylator. Pozostali strażacy uczestniczący w manewrach przyglądali się działaniom swoich kolegów druhów.

W ostatniej części gminnych manewrów, zadaniem strażaków było dostarczanie wody ze studni p/pożarowej do pożaru systemem przepompowania przez jednostki OSP. W tym zadaniu sprawdzane są nie tylko umiejętności strażaków ale i sprzętu. W czasie wykonywania zadania zniszczeniu uległy 3 węże lini gaśniczej W-52. 

Na zakończenie gminnych manewrów, strażacy ponownie zjechali na plac przed remizą, gdzie strażacy na rozkaz komendanta gminnego ustawili się w dwuszeregu do zbiórki. Komendant gminny podsumował przebieg szkolenia i zasygnalizował o popełnionych przez strażaków błędach podczas przeprowadzonej ewakuacji. Wójt gminy podziękował wszystkim druhom za udział w manewrach. Komendant gminny złożył meldunek wójtowi gminy o zakończeniu ćwiczeń.

Po oficjalnej części, w imieniu wszystkich strażaków, delegaci druhów OSP wręczyli kwiaty solenizantom: Tadeuszowi Wachowi – Wójtowi Gminy Czorsztyn i Tadeuszowi Firkowi – Prezesowi Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Czorsztynie.

Źródło: UG Czorsztyn

komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 19 10.2019
  • 31 10.2019
  • 31 10.2019
  • 21 11.2019
reklama
dołącz do nas