aktualności

Apel wójta Czorsztyna do mieszkańców

15.03.2019

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców dotyczącymi zagrożeń ze strony wałęsających się bez nadzoru psów zobowiązuje się wszystkich właścicieli do zamykania psów na terenie posesji.

Coraz większa liczba psów stanowiących własność gospodarzy poszerzają grono bezpańskich psów zagrażających bezpieczeństwu życia i zdrowia dzieci oraz innych mieszkańców.  W związku z powyższym przypominamy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel.

Powyższy obowiązek wynika z przepisów Kodeksu Cywilnego (art.431),który stanowi jasno, że w przypadku wyrządzenia szkody przez psa, jego właściciel odpowiedzialny jest za jej naprawienie w pełnej wysokości wyrządzonej szkody.

Ponadto zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 1 000 zł albo karze nagany

W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która może zastosować karę w postaci mandatu karnego.

Wójt Gminy Czorsztyn

Tadeusz Wach

komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 20 05.2019
  • 22 05.2019
  • 31 05.2019
  • 01 06.2019
reklama
dołącz do nas