aktualności

Szczawnica rozstrzygnęła konkurs dla organizacji pozarządowych

29.04.2019

Szczawnica. Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 dla organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Szczawnica. W konkursie tym do rozdysponowania było 40 tys. zł.

Wszystkie złożone w terminie oferty zostały pozytywnie ocenione. Po terminie została złożona jedna oferta, która za brak dotrzymania terminowości nie przeszła pozytywnie oceny formalnej.
Komisja oceniająca oferty w składzie: Renata Jasiurkowska – pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury, Lidia Lewoniec – Tokarczyk – przedstawiciel Motorowego Klubu Sportowego MOTO-PASJA, Anna Szczepaniak – pracownik urzędu, Sylwia Piekarczyk – pracownik urzędu, wybrała do finansowania 11 ofert, na łączną kwotę wsparcia 37 990 zł.

Obszar 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dofinansowanie otrzymały następujące projekty:

 1. "Nie ma jak u mamy - muzyka łączy pokolenia” - Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku – 1770 zł.
 2. „Szczawnica którą kochamy - promocja miasta i gminy Szczawnica poprzez kulturę i sztukę regionu” - Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych – 4430 zł.
 3. „XVI Górlaski Festyn Rodzinny” -  Pieniński Oddział Związku Podhalan w Szczawnicy 6100 zł.
 4. „X  Jubileuszowy Przegląd Ludowej Twórczości Artystycznej Szczawnica 2019” - Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 2700 zł.
 5. „Muzyka na Zdrojami 2019” -  Kulturalny Szlak – 5000 zł.
 
Obszar 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dofinansowano:
 1. „Wakacje w kajaku” -  Klub Sportowy Pieniny – 4000 zł.
 2. „Organizacja zajęć sportowych z akcentem na piłkę nożną - sposobem na aktywizację sportową dzieci i młodzieży w Szczawnicy” - Klub Sportowy Jarmuta - 6000 zł
Obszar 3. Porządek i bezpieczeństwo publiczne:
 1. „Pierwsza Pomoc dla Szczawnicy Etap I” - Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 3000 zł.
 
Obszar  4. Turystyka i Krajoznawstwo:
 1. „Renowacja Szlaków Pełnych Zdrowia” - Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze – 3000 zł.
Obszar 5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:
 1. “Wiek seniora, wigor junior” Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku – 1000 zł.
 
Obszar 6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
 1. “Aktywizacja fizyczna na basenie dla Osób Niepełnosprawnych z Warsztatu Terapii Zajęciowej „Perła" w Szczawnicy” - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 990 zł.

 
JD
 

komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
 • 21 09.2019
 • 22 09.2019
 • 24 09.2019
 • 25 09.2019
 • 28 09.2019
 • 29 09.2019
 • 02 10.2019
 • 12 10.2019
 • 31 10.2019
 • 31 10.2019
reklama
dołącz do nas