aktualności

Opieka wytchnieniowa w Krościenku

09.06.2020

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło w marcu 2020 roku Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020. Gminie Krościenko nad Dunajcem udało się pozyskać środki z wyżej wymienionego Programu, w wysokości 14 140 złotych, przy wkładzie własnym 3 360 złotych. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 17 500 złotych.

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodziny lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowaniu opieki dysponować będą czasem  dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Osoby zainteresowane skorzystaniem „z opieki wytchnieniowej”, spełniające opisane wyżej kryteria,  proszone są o złożenie do końca czerwca 2020 roku (w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku n.D, ul. Esperanto 2):

  1. Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2020,
  2. Karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM,
  3. kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje znajdują się w dołączonym pliku MRPiPS Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku n.D, telefon: 18 262 30 09  

Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 01 stycznia 2019 roku państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 29 09.2020
reklama
dołącz do nas