aktualności

Janina Zachwieja uhonorowana prestiżową nagrodą

22.06.2020

Szczawniczanka Janina Zachwieja została uhonorowana nagrodą Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego, za wieloletnią działalność charytatywną, a w szczególności za pionierskie działania w dziedzinie organizowania opieki dla osób z wieloraką niepełnosprawnością.

Pani Janina jest założycielką szczawnickiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i od 25 lat piastuje stanowisko Przewodniczącej Zarządu PSONI. Jej zasługi dla osób niepełnosprawnych mieszkających w Pieninach (i nie tylko) są ogromne, gdyż są efektem ciężkiej, zazwyczaj społecznej pracy. Wystarczy nadmienić, że aktualnie Koło PSONI w Szczawnicy zrzesza prawie 180 osób z terenu 7 gmin. Pod opieką mają 140 osób uczęszczających do 4 placówek opieki dziennej.
Stowarzyszenie organizuje dla swoich podopiecznych wycieczki, imprezy sportowe i kulturalne, występy teatralne, koncerty, jasełka oraz tradycyjną wigilię. 

Najnowszą i niezwykle ważną incjatywą Janiny Zachwiei jest budowa domu mieszkalnego, który zapewni stałą opiekę starszym i schorowanym osobom niepełnosprawnym. Od władz Szczawnicy udało się otrzymać działkę budowlaną, na której powstaje dom. Fundusze pochodzą od sponsorów i z zasobów fundacji. Aktualnie realizowany jest już trzeci poziom budynku.

Warto podkreślić, że wraz z tym zaszczytnym wyróżnieniem pani Janina otrzymała nagrodę w wysokości 10 000 zł, którą w całości przekazała dla Stowarzyszenia PSONI w Szczawnicy. Zgodnie z wolą laureatki pieniądze zostaną wykorzystane na dalsze prace związanie z budową domu dla osób niepełnosprawnych.

Fundacja Polcul powstał na początku 1980 roku w Australii, z inicjatywy Jerzego Bonieckiego, przemysłowca i społecznika z Sydney.
Polcul promuje różnego rodzaju działania prospołeczne. Dwa razy do roku wybrani laureaci otrzymują nagrody wręczane  w czasie uroczystego spotkania.
 
JD
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 12 08.2020
  • 29 09.2020
reklama
dołącz do nas