aktualności

Uroczyste przekazanie terenu budowy nowego mostu w os. Brzegi w Tylmanowej

23.10.2021

W piątek 22 października w Tylmanowej w os. Brzegi odbyło się uroczyste przekazanie terenu budowy nowego mostu oraz symboliczne wbicie łopaty.

Wydarzenie rozpoczęło się od briefingu dla mediów. Na moście w os. Brzegi w Tylmanowej zgromadzili się przedstawiciele władz rządowych, wojewódzkich i samorządowych. Swoją obecnością zaszczycili: Anna Paluch Poseł na Sejm RP, Jan Hamerski Senator RP, Sławomir Dyl Dyrektor Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa reprezentujący Wojewodę Małopolskiego Łukasza Kmitę, Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego, Janusz Klag Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu reprezentujący Katarzynę Węgrzyn-Madej Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Obecni byli także Radni Powiatowi: Maria Łojas – Jurkowska, Jan Komorek, Tomasz Hamerski,  przedstawiciele wykonawcy inwestycji tj. Firmy PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o. na czele z Sebastianem Nowakiem – Prezesem Primost oraz Andrzejem Banaszkiem – Wiceprezesem Primost,  Krzysztof Faron z firmy FK Projekt, projektant obiektu mostowego, Radni Rady Gminy Ochotnica Dolna na czele z Maciejem Mikołajczykiem Przewodniczącym Rady Gminy Ochotnica Dolna, Jan Ligas Sołtys Sołectwa Tylmanowa oraz Radni Sołeccy, pracownicy Urzędu Gminy na czele z Krzysztofem Jurkowskim  Zastępcą Wójta Gminy Ochotnica Dolna, Adamem Górnickim Skarbnikiem Gminy Ochotnica Dolna,  Małgorzatą Piątek kierownik zespołu ds. Projektów oraz Pawłem Ceterą Kierownikiem zespołu ds. Inwestycji.
Po zakończonym briefingu na placu budowy nowego mostu odbyło się symboliczne wbicie łopaty.  

Inwestycja pn. „Rozbudowa drogi gminnej K363949 na odcinku I - w km od 3+387,00 do km 3+718,00, na odcinku II - w km od 5+533,00 do km 5+636,00, na odcinku III - w km od 5+636,00 do km 5+861,40 (obiekt mostowy w km 5+749,80 do km 5+854,20) wraz z przebudową skrzyżowania w km 5+729,00 w miejscowości Tylmanowa” jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (7 591 468,93 zł), Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2 060 979,28 zł) oraz środków Województwa Małopolskiego (3 000 000, 00 zł). Koszt całej inwestycji po przetargu wynosi: 12 652 448,21 zł i jest to największa kwotowo pojedyncza inwestycja w historii Gminy Ochotnica Dolna.

Inwestycja obejmuje budowę obiektu mostowego z przebudowę skrzyżowania, której wykonawcą jest firma Primost Południe SP Z O.O. z Będzina Most o nośności 40 t będzie miał 104 m długości, 9 m. szerokości. Planowany termin oddania do użytku mostu to 28.02.2023r. Rozbudowę drogi gminnej Łęg Dolny Brzegi w Tylmanowej zrealizuje Przedsiębiorstwo Budowlane ESBUD z Ochotnicy Dolnej. Planowany termin zakończenia całego zadania, to 29.09.2023 r.

Most na osiedlu Brzegi na rzece Dunajec w Tylmanowej wybudowano w 1967 roku. (Wcześniej mieszkańcy korzystali z usług posiadającego dwie łodzie urzędowego przewoźnika.) Obiekt powstał dzięki poparciu Czesława Ochaba - brata I sekretarza PZPR i jednocześnie naczelnego dyrektora Przedsiębiorstwa Hutniczego „Ministerstwo Hutnictwa Żelaza i Stali”, który chętnie przyjeżdżał na letni odpoczynek do Tylmanowej. Most został zaprojektowany przez inż. R. Kosibę z „Biprostalu”. Wykonawcą mostu był krakowski Mostostal z inż. J. Łęckim na czele. Kierownikiem budowy był E. Warta, a brygadzistą Kazimierz Wychowaniec. W budowę przeprawy oprócz wykonawcy w czynie społecznym zaangażowali się mieszkańcy Tylmanowej, którzy także uporządkowali nawierzchnię dróg prowadzących do nowego mostu Wartość czynu społecznego wyceniono wówczas na 800 tys. zł.

Wąska przeprawa, którą do tej pory mogły przejechać samochody do 2,5 ton służyła mieszkańcom przez 54 lata
reklama
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 31 12.2021
reklama
dołącz do nas