aktualności

Marszałek odwiedził gminę Ochotnica

06.11.2021

W piątek 5 listopada Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego odwiedził Gminę Ochotnica Dolna. Podróż odbyła się od Tylmanowej poprzez Ochotnicę Dolną aż do Ochotnicy Górnej. Była to wizyta robocza skoncentrowana głównie na prezentacji dotychczasowych inwestycji wykonanych przy wsparciu finansowym marszałka oraz na omówieniu planowanych w najbliższych latach inwestycji na terenie Ochotnicy i Tylmanowej.

Wizyta rozpoczęła się w Tylmanowej od prezentacji oczyszczalni ścieków.  Na miejscu gości powitał Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna , Maciej Mikołajczyk Przewodniczący Rady Gminy Ochotnica Dolna wraz z Radnymi oraz Jan Ligas Sołtys Sołectwa Tylmanowa. Następnie  odbyła się prezentacja inwestycji, jako największego zadania zrealizowanego z udziałem środków finansowych Marszałka Województwa Małopolskiego oraz z budżetu Unii Europejskiej. Koszt całości inwestycji, to ponad 9,5 mln  zł. Ze szczegółowymi parametrami dotyczącymi oczyszczalni ścieków Marszałka zapoznał Zbigniew Chlebek Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej oraz Grzegorz Wójciak Kierownik Oczyszczalni Ścieków w Tylmanowej.
Następnie delegacja udała się do os. Rzeka w Tylmanowej gdzie omówiono projekt budowy ronda Tylmanowa – Rzeka.  Dokonano także analizy inwestycji związanej z budową „Mostu Sześcioraczków” projektowanego przez Gminę Ochotnica Dolna jako czwarty wylot z ronda.
Kolejnym punktem wizyty był pomnik ofiar „Krwawej Wigilii” w Ochotnicy Dolnej, gdzie  złożono kwiaty w  hołdzie ofiarom pacyfikacji z grudnia 1944 r.
Dalej delegacja udała się do Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej, gdzie odbyła się prezentacja projektu realizowanego w ramach rewitalizacji - zagospodarowanie terenu dla stworzenia przestrzeni spotkań w tym m. in. skate parku - który ma się rozpocząć jeszcze w 2021 r.
Podczas spotkania w Urzędzie zostały zaprezentowane wszystkie projekty dotychczas zrealizowane przez gminę, ale także te w trakcie realizacji i planowane w najbliższym czasie do realizacji. Omówiono również główny problem dotyczący lokalnej społeczności związany z ogromnym wzrostem ruchu na drodze wojewódzkiej i powiatowej. Marszałek zapewnił, że problem jest mu znany i są podejmowane konkretne działania celem rozładowania ruchu na drodze wojewódzkiej w Krościenku n.D. oraz na drodze powiatowej w Szczawnicy. Zapewnił również o współpracy i pomocy w zakresie budowy chodników i poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej.
W spotkaniu udział wzięli pracownicy urzędu: Krzysztof Jurkowski Zastępca Wójta Gminy Ochotnica Dolna, Maria Łojas – Jurkowska Sekretarz Gminy Ochotnica Dolna i Radna Rady Powiatu Nowotarskiego,Małgorzata Piątek Kierownik zespołu ds. Zarządzania Projektami, Jadwiga Podgórska Kierownik zespołu ds. Administracji i Paweł Cetera Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji oraz przewodniczący komisji Rady Gminy Ochotnica Dolna: Andrzej Runger Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Stanisław Faltyn Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Budownictwa i Inwestycji, Bożena Kuziel Przewodnicząca Komisji Turystyki, Promocji i Rolnictwa, Halina Ziemianek Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej, Barbara Udziela Przewodnicząca Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska, Maria Głód Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Po zakończeniu spotkania w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej, delegacja udała się do Ochotnicy Górnej. Tam marszałek spotkał się z druhami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochotnicy Górnej. Nastąpiła także prezentacja zmodernizowanej remizy OSP w Ochotnicy Górnej, w której prace remontowo – budowlane zrealizowano z udziałem środków finansowych Marszałka Województwa Małopolskiego. Spotkanie było również poświęcone roli jaką jednostka odgrywa w bezpieczeństwie lokalnej społeczności oraz konieczności zakupu nowego samochodu strażackiego.
Następnie marszałek został zaproszony do budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej gdzie góralską muzyką przywitała go kapela „Ochotni” i „Mali Ochotni” pod przewodnictwem Krzysztofa Dobrzyńskiego. Na marszałka czekała delegacja pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej na czele z Janiną Król prezes KGW, Związku Podhalan wraz z Piotrem Królem prezesem, Aneta Wolańska Kierownik WOK w Ochotnicy Górnej oraz bacowie z całego Podhala. Ze środowiskiem bacowskim odbyła się merytoryczna rozmowa dotycząca pasterstwa i bacowania. Głos w imieniu baców zabrali m. in. Józef Michałek,  Jarek Buczek – ochotnicki baca  i ks. Dr Stanisław Kowalik Duszpasterz Związku Podhalan i środowisk pasterskich.
W swoim wystąpieniu Witold Kozłowski pokreślił dobrą współpracę z samorządem i wójtem gminy oraz zapewnił o wsparciu dla inicjatyw i projektów naszej gminy oraz środowisk bacowskich.
Na koniec wizyty wójt Tadeusz Królczyk podziękował marszałkowi za dotychczasową znakomitą współpracę, dzięki której zrealizowano wiele ważnych projektów dla lokalnej społeczności oraz za odwiedzenie Ochotnicy i Tylmanowej. Zapewnił również, że cieszy się z deklaracji dalszej współpracy ze strony marszałka w szczególności dotyczącej rozwiązania problemu intensywnego ruchu na drodze wojewódzkiej i powiatowej oraz zaprosił Pana Marszałka do częstego odwiedzania Ochotnicy i Tylmanowej.
 
Jd / UG Ochotnica Dolna
reklama
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 29 01.2022
  • 30 01.2022
  • 30 01.2022
  • 30 01.2022
  • 30 01.2022
  • 30 01.2022
  • 30 01.2022
  • 06 02.2022
reklama
dołącz do nas