aktualności

LGD Gorce - Pieniny otrzyma kolejne fundusze

08.11.2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gorce-Pieniny" otrzymało dodatkowe środki na wdrażanie LSR w ramach przedłużonego okresu programowania PROW 2014-2020/2023 na podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i promocję regionu.

Dodatkowe środki na rozwój przedsiębiorczości – to nowe firmy i nowe miejsca pracy na obszarze LGD. Warto więc się o nie postarać, przy okazji planowanego naboru, tym bardziej, iż obowiązują nowe, złagodzone warunki ubiegania się o wsparcie. Natomiast infrastruktura społeczna, służyć będzie mieszkańcom, turystom i poprawie wizerunku całego naszego obszaru.
Dziękujmy i gratulujemy wszystkim dotychczasowym Beneficjentom, Grantobiorcom oraz Gminom tworzącym LGD, które bezpośrednio były zaangażowane we wdrażanie LSR i skuteczną realizację poszczególnych projektów.
LGD zapraszam do składania wniosków w kolejnych naborach oraz zachęca do korzystania z bezpłatnego doradztwa pracowników Biura LGD w zakresie możliwości ubiegania się o wsparcie.
reklama
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 29 01.2022
  • 30 01.2022
  • 30 01.2022
  • 30 01.2022
  • 30 01.2022
  • 30 01.2022
  • 30 01.2022
  • 06 02.2022
reklama
dołącz do nas