aktualności

System rejestrów publicznych w turystyce

25.11.2021

System Rejestrów Publicznych w Turystyce został stworzony przede wszystkim z myślą o osobach, które chcą skorzystać z usług przedsiębiorców turystycznych. Dzięki temu narzędziu, obywatele mają możliwość rzetelnego zweryfikowania czy dany podmiot działa legalnie i posiada wymagany wpis do rejestrów.

System Rejestrów Publicznych w Turystyce składa się z:

 • Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich (Rejestr CWOH),
 • Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (Rejestr CEOTiPUNPUT),
 • Centralnego Wykazu Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich (Rejestr CWOS),
 • Centralnego Wykazu Przewodników Górskich (Rejestr CWPG).

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach II osi Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa E-administracja i otwarty rząd”, poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, projekt pn. „Otwarte dane plus”. 

Więcej informacji na stronie : https://turystyka.gov.pl

reklama
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
 • 29 01.2022
 • 30 01.2022
 • 30 01.2022
 • 30 01.2022
 • 30 01.2022
 • 30 01.2022
 • 30 01.2022
 • 06 02.2022
reklama
dołącz do nas