aktualności

Jest możliwość składania ofert w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy

23.05.2022

W terminie do 25 maja 2022 r. organizacje pozarządowe winny złożyć oferty do Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego do spraw kontaktu z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy.

-  Zapewnienie aprowizacji – przygotowanie, dostarczenie, dystrybucja pożywienia i napojów dla potrzebujących,
-  Udzielanie pomocy rzeczowej – segregacja, podział, dostarczenie/dowóz, odbiór zorganizowanej pomocy rzeczowej do potrzebujących,
-  Udzielanie pomocy usługowej/świadczeniowej – usługi tłumaczenia, pomoc psychologiczna, opieka nad nieletnimi, pomoc w opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, zwierzętami podróżującymi z uchodźcami,
-  Podstawowej opieki medycznej,
-  Świadczenia informacyjnego – udzielanie informacji na temat możliwości otrzymania pomocy, rodzajów pomocy, legalizacji pobytu, wskazania miejsca zakwaterowania etc.,
-  Świadczenia transportu – rozpoznawania wśród osób zapotrzebowania na transport, rozpoznania kierunków transportu, formy transportu,
-  Utrzymania porządku – zaangażowanie w prace porządkowe.
Uzyskanie dofinansowania będzie możliwe po złożeniu przez organizacje pozarządowe oferty
reklama
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 25 06.2022
  • 26 06.2022
  • 26 06.2022
  • 30 06.2022
  • 02 07.2022
  • 03 07.2022
  • 03 07.2022
  • 09 07.2022
reklama
dołącz do nas