aktualności

Łapszanka walczy o tytuł „Najpiękniejszej Małopolskiej Wsi”

24.05.2022

Łapszanka jest jednym z sołectw, które znalazły się w drugim etapie konkursu Województwa Małopolskiego w kategorii „Najpiękniejsza Małopolska Wieś 2022”. Zgłoszenie do konkursu zostało przygotowane przez pracowników urzędu gminy we współpracy z Mieszkańcami Łapszanki i otrzymało pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną.

19 maja 2022 r.  w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Konkursowej. Przedstawiciele sołectwa w osobach Pani Justyny Swoczyk z Koła Gospodyń Wiejskich w Łapszance, Pana Krzysztofa Cipta strażaka z OSP Łapszanka, współzałożyciela  zespołu regionalnego Lotry oraz Ewelinki i Igora Sołtys z dziecięcego zespołu Torecki   dokonali bezpośredniej prezentacji swojej miejscowości.

Materiałem pomocniczym był film, będący podsumowaniem  wszelkiego rodzaju działań podejmowanych na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, integracji i wzmacniania tożsamość lokalnej wsi Łapszanka. 

Film powstał w rekordowo krótkim czasie, przy zaangażowaniu bardzo wielu osób. Współpraca mieszkańców  Łapszanki w dostarczaniu  materiałów wykorzystanych w nagraniu, a także zaangażowanie przedstawicieli instytucji, działających na rzecz sołectwa, zaowocowały  wizualizacją, którą prezentujemy Państwu poniżej.

Ostateczna decyzja o przyznaniu nagrody w konkursie, w formie pomocy finansowej dla gminy, na terenie której znajduje  się wyróżnione sołectwo, zapadnie początkiem lipca.

O tytuł „Najpiękniejszej Małopolskiej Wsi” w dn. 19.05.2022 r. ubiegały się także  sołectwa Gminy  Zabierzów, Gołcza, Wiśniowa, Nowy Wiśnicz, Nowe Brzesko, Zielonki, Brzeszcze, Stary Sącz, Pleśna, Lipnica Murowana, Koszyce, Tarnów, Gnojnik.


 

reklama
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 25 06.2022
  • 26 06.2022
  • 26 06.2022
  • 30 06.2022
  • 02 07.2022
  • 03 07.2022
  • 03 07.2022
  • 09 07.2022
reklama
dołącz do nas