aktualności

Ponad 10 mln. zł na drogi w Gminie Ochotnica

25.05.2022

Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk podpisał umowę ze spółką ZIBUD z Kamienicy na odbudowę dróg gminnych wraz z zabezpieczeniami i odwodnieniem na kwotę 10.462.369,23 zł.

Na realizację tych inwestycji Gminie Ochotnica Dolna udało się uzyskać rekordowe dofinansowanie ww. aż 95% całości kosztów, tj. 9 939.250,77 zł, które otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Z budżetu gminy na modernizację przeznaczone zostało jedynie 523.118,46 zł, co stanowi 5% inwestycji.
– Jest to największy jednorazowy pakiet inwestycji drogowych w historii naszego samorządu obejmujący 9 dróg – podkreśla Tadeusz Królczyk. – Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w 2018 r., to był jeden z głównych punktów naszego programu wyborczego. Krok po kroku, sukcesywnie odbudowujemy drogi i mosty. A teraz czynimy krok milowy w odbudowie dróg uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu – dodaje Wójt Gminy Ochotnica Dolna.
Wójt Gminy Ochotnica Dolna bardzo podziękuje za wsparcie wszystkim Parlamentarzystom z naszego regiony a w sposób szczególny Pani Poseł Annie Paluch, która była naocznym świadkiem zniszczeń jakie spowodowały intensywne opady deszczu w 2018 r. Dziękuje również Panu Łukaszowi Kmicie Wojewodzie Małopolskiemu za wspierania i zabieganie przez te wszystkie lata o środki na odbudowę zniszczeń w wyniku żywiołu.
W ramach inwestycji zostanie odbudowane kolejne 9 dróg we wszystkich sołectwach wchodzących w skład naszej gminy. Poniższe 9 dróg wraz z drogami wykonanymi w ostatnich 3 latach łącznie składają się na liczbę 44 odbudowanych lub zmodernizowanych dróg w tej kadencji.
Drogi przeznaczone do realizacji
TYLMANOWA:
1) Hardopadły –   na całej długości – asfalt + odwodnienia (kolektor)
2) Talafusy – na całej długości – asfalt + odwodnienia (kolektor)
OCHOTNICA DOLNA
3) Lubańskie  – na całej długości -asfalt + odwodnienia (kolektor)
4) Lubańskie – odnoga lewa – na odcinku istniejącej drogi – asfalt + odwodnienia (kolektor)
5) Skrodne –  zabezpieczenia + nawierzchnia + odwodnienia
OCHOTNICA DOLNA – MŁYNNE
6) Młynne  – nawierzchnia + odwodnienia na odcinku od Wyżnego Gronika do Szkoły im. Bohaterów Krwawej Wigilii
 OCHOTNICA GÓRNA:
7) Jamne – na całej długości – asfalt + odwodnienia + zabezpieczenia + przepust w km. 2+100 + przepust w km.
8) Jamne Cyrhla  na całej długości –  nawierzchnia + zabezpieczenia + odwodnienia (początkowy odcinek)
9) Jamne Cyrhla na całej długości –  odnoga lewa – nawierzchnia + odwodnienia
Gmina Ochotnica Dolna, ze względu na ogromną skalę zniszczeń w latach 2018 i 2020  (szczególnie w 2018 r.) została ujęta w rozporządzeniach Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.
 
reklama
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 25 06.2022
  • 26 06.2022
  • 26 06.2022
  • 30 06.2022
  • 02 07.2022
  • 03 07.2022
  • 03 07.2022
  • 09 07.2022
reklama
dołącz do nas